Database over norske vokaler og konsonanter (avsluttet)

Målsettinga for prosjektet er å gi ein artikulatorisk og akustisk beskriving av norske vokalar og konsonantar. Beskrivinga vil bli gjort tilgjengeleg som ein database med tekst, bilete, grafikk og lyd.

Om prosjektet

Det NFR-støttede prosjektet An electronic database of Norwegian speech sounds er et samarbeid mellom Institutt for lingvistiske fag ved Universitetet i Oslo og Department of Speech & Language Sciences, Queen Margaret University College i Edinburgh. Databasen vil være fritt tilgjengelig via internett, og vil bli lagt ut i tilknytning til Tekstlaboratoriet ved UiO.

Formålet med prosjektet er å lage artikulatoriske og akustiske beskrivelser og analyser av norske vokaler og konsonanter, i første omgang med utgangspunkt i østnorsk, men tanken er at basen skal være åpen, og at data fra andre dialekter enkelt skal kunne legges inn etterhvert.

Databasen vil som nevnt være fritt tilgjengelig via nettet og skal deles inn i tre separate deler, som vist i figur 1.

Hovedside står det øverst i denne oversikten på tre nivåer. Organisasjonskart.

 

Den ene forskningsdatabasen skal inneholde alle de innsamlede rådata, uten at de er spesielt tilrettelagt. Denne databasen blir dermed først og fremst for "spesielt interesserte" – poenget med denne typen database er at det skal være mulig for enhver å gå inn og etterprøve de analyser og konklusjoner vi kommer frem til basert på disse dataene.

Slike muligheter for etterprøvbarhet er oftest en mangelvare ved publiseringsformer i papirformat, men det elektroniske formatet åpner nettopp for denne muligheten – og f. eks. også for sammenligning av ulike data mellom språk.

Den andre forskningsdatabasen vil gi beskrivelser, analyser og illustrasjoner både av generelle tendenser, og av variasjon i uttale av hver språklyd innen hver taler og mellom talerne. Vi regner med at det er denne databasen som vil bli mest brukt av forskere.

Databasen til klinisk bruk vil gi beskrivelser og illustrasjoner av trekk ved lydene som er spesielt viktige i klinisk sammenheng, for barn og voksne med uttaleproblemer. Den er beregnet på f. eks. logopeder, og legges til rette slik at den kan brukes nokså direkte i deres arbeid.

Varighet

1994 -2007

Publisert 10. mai 2010 15:27 - Sist endret 14. apr. 2020 17:15

Deltakere

  • Hanne Gram Simonsen
  • Arne Martinus Lindstad (tidligere medarbeider)
  • Anders Vaa (tidligere medarbeider)
Detaljert oversikt over deltakere