Når språket svikter

Når språket svikter gir en grunnleggende innføring i grammatiske begreper og analysemetoder på ord- og setningsplan, og viser hvordan begrepene hjelper oss til å beskrive og forstå språklige mønstre og mønsterbrudd hos personer med språkvansker.

Når språket svikter. Norsk grammatikk i et klinisk perspektiv.

Eksemplene i boka er hentet fra norske studier av barn, unge og voksne med ulike former for språkvansker.

Språk er en grunnleggende og enestående egenskap hos mennesket. Gjennom språket tilegner vi oss kunnskap, formulerer tanker og meninger og bygger relasjoner til andre. Mulighetene språket gir oss, tar vi gjerne for gitt, men de forutsetter at språket er der, og at vi har tilgang til det.

Medfødte og ervervede sykdommer og skader kan føre til språkvansker, som omfatter så vel vansker med å forstå språk som vansker med å uttrykke seg språklig. Hos noen barn utvikler heller ikke språket seg som ventet, uten at det er mulig å peke på noen bestemt årsak til den avvikende eller forsinkede utviklingen.

Boka kan leses med utbytte av alle som har lyst til å lære mer om grammatikk, om hvordan språket er strukturert som en type mental kunnskap hos mennesker, om hvordan språkstrukturer forteller noe om perspektiver og valg, og om hvordan både språkkunnskapen og bruken av språket kan påvirkes av medfødte eller ervervede språkvansker.

Marianne Lind er seniorrådgiver ved Statped sørøst, fagavdeling språk/tale og forsker ved MultiLing, Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo.

Kristian Emil Kristoffersen er professor i lingvistikk og instituttleder ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.

Publisert 24. nov. 2014 11:39 - Sist endret 24. nov. 2014 11:40