Vi forsker på: Afasi

Afasi er vansker med å snakke, lese, skrive og forstå språk. Disse vanskene skyldes en ikke-medfødt skade i hjernen. Forskning på afasi finnes i ulike fagfelt, som medisin, psykologi, logopedi og lingvistikk.

Lingvistisk forskning på afasi lærer oss noe om språk generelt. Samtidig skaffer denne forskningen viktige kunnskaper til bruk for logopeder og andre som arbeider direkte med afasirammede. Den lingvistiske forskningen kan også brukes til å utvikle kartleggingsverktøy og metoder for behandling av språkvanskene.

Det er skader i hjernens språksentre som kan forårsake afasi. Det varierer hva slags språklige vansker afasirammede har, men alle har vansker med å finne ord. Noen har også vansker med å sette sammen ordene til lengre ytringer, og noen har større vansker med å forstå ord og ytringer.

Den vanligste årsaken til afasi er hjerneslag, men man kan også få afasi på grunn av andre sykdommer (for eksempel hjernesvulster) eller ytre skader mot hodet. Vi anslår at omkring 15 personer – eldre og yngre, kvinner og menn – får afasi i Norge hver dag.

Afasien rammer som lyn fra klar himmel og forårsaker dramatiske endringer i livet både for den som har fått skaden og for alle han eller hun omgås.

Forskergruppe

Forskergruppe i klinisk lingvistikk og språktilegnelse

 


 

Publisert 22. nov. 2010 14:58 - Sist endret 4. des. 2017 12:37