Vi forsker på: Norsk som andrespråk

Hvordan tilegner vi oss nye språk og hva er det som kjennetegner språk vi utvikler etter at førstespråket er etablert? Hva kjennetegner flerspråklighet? Dette er spørsmål det fokuseres på innenfor forskningsfeltet norsk som andrespråk.

Hovedfokus er både formell og uformell tilegnelse og bruk av andrespråket.

Ulike sider ved språksystemet studeres, slik som lydstruktur, ordforråd og grammatikk. Sentralt er også samtaleanalyse, og det blir forsket på identitetsforhandlinger, på kulturmøter og på litteratur i en flerkulturell kontekst

Også emner knyttet til skolesituasjonen for elever fra språklige minoriteter studeres i forskningsfeltet norsk som andrespråk. En ser på hvilke utfordringer skolen står overfor når mange av elevene ikke har norsk som sitt førstespråk og hva det innebærer å tilegne seg fagkunnskaper på et nytt språk. Opplæring i de grunnleggende ferdighetene lesing og skriving er sentrale.

Forskningsprosjekter

 

Publisert 23. nov. 2010 14:05 - Sist endret 12. apr. 2018 12:53