Vi forsker på: Edisjonsfilologi

I edisjonsfilologien undersøker vi hvordan tekster har forandret seg over tid, gjerne fra de eldste kilder til de nyeste utgivelsene.

Tekstene studeres særlig med hensyn til endringer foretatt av forfatterne selv eller senere avskrivere og utgivere. Det kan dreie seg om alt fra tegnsetting og skrivemåte av enkeltord til strykninger og tillegg når det gjelder setninger, avsnitt og kapitler. Årsakene til endringene kan være mange, for eksempel gjennomgripende bearbeidinger, rettelser av feil og mangler, språklige moderniseringer og sensur.

Edisjonsfilologien har røtter tilbake til filologenes arbeid ved biblioteket i Alexandria omkring 200 før vår tidsregning. Opp gjennom historien har filologenes tekstetableringer og kommentarer preget hvordan mennesker har lest, forstått og formidlet både den klassiske litteraturen, religiøse skrifter, filosofiske tekster, lover, norrøne tekster og moderne skjønnlitteratur.

I dag er edisjonsfilologi en disiplin med betydning for en rekke fagområder ved universiteter og høgskoler i den forstand at etablering av pålitelige tekster er helt sentrale oppgaver innen jus, historie, teologi, filosofi og litteratur.

Edisjonsfilologien skaper bevissthet om at så vel klassiske som moderne tekster endrer seg over tid. Edisjonsfilologien gir oss likevel kunnskap om hvordan vi kan etablere pålitelige tekster etter vitenskapelige standarder.

Forskningsprosjekter

Henrik Ibsens skrifter

 

Publisert 23. nov. 2010 17:10 - Sist endret 8. nov. 2018 09:54