English version of this page

Vi forsker på: Flerspråklighet

Aldri har det eksistert så mange språk side om side i Norge – og særlig i byene – som i dag.

Det finnes rundt 150 språk i den norske grunnskolen, og mer enn 125 bare i Oslo-skolen. Dette skyldes primært den senere tids innvandring, men flerspråklighet har eksistert i Norge i mange generasjoner, særlig i Nord-Norge med kvensk og samisk.

Vi som forsker på flerspråklighet, er opptatt av både ”gammel” og ”ny” flerspråklighet. Vi forsker på hvordan barn lærer to eller flere språk fra fødselen av, og hvordan man lærer et nytt språk når man er eldre og morsmålet allerede er etablert. Vi forsker også på hvordan barn, unge og voksne tar i bruk flere språk i en samtale, såkalt kodeveksling.

Vi er i tillegg opptatt av hvordan norsk påvirkes av møtet med ulike språk, og av hvordan det går med ulike minoritetsspråk i Norge: I hvilken grad vil de bevares eller dø ut?

Forskningsprosjekter

Forskergrupper

 

 

 

 

Publisert 23. nov. 2010 11:24 - Sist endret 8. nov. 2018 09:59