Vi forsker på: Irland

Irland har to kulturer. Det kan vi se av at landet har to navn: Éire og Ireland.  Det første er irsk, det andre engelsk.

Det fins to språk i Irland: irsk og engelsk. Irsk kalles også irsk-gælisk. Språket hører til den keltiske språkfamilien. Engelsk ble innført med den engelske koloniseringen, som begynte på 1200-tallet.

Fra 1600-tallet mister irsk prestisje, ettersom eliten nå både talte og skrev engelsk. Likevel ble skriftlig irsk holdt i hevd av små grupper lærde og ble snakket av folk flest opp til 1800-tallet.

I dag har et titalls tusen irsk som morsmål. I byene, særlig Dublin, er det vokst fram en generasjon av tospråklige som snakker en variant av irsk kalt ’Urban Irish’. Uttalen er sterkt preget av engelsk. Disse har hatt skolegangen på irsk, men bor i engelskspråklige miljøer.

Irsk språk har en av de aller eldste skrifttradisjoner i Europa. Skriftspråket kan belegges til tidlig 600-tall.

Den rike middelalderlitteraturen, historie og gammelt og nytt irsk språk er viktige forskningsfelt ved universiteter verden over. Det samme gjelder ikke minst nyere litteratur, både den irskspråklige og den mer kjente engelskspråklige, for eksempel James Joyce.

I Norge er det stor forskningsinteresse for kontakten mellom Irland og vikingene.

 

Publisert 6. des. 2010 15:14 - Sist endret 19. jan. 2016 10:44