Vi forsker på: Island

Island er en av Europas minste stater, i alle fall når det gjelder befolkning (ca 320.000). Likevel har landet en sterk stemme i det internasjonale samfunnet. Effektiv utnyttelse av de rike fiskeressursene har i løpet av 100 år løftet landet fra fattigdom til å bli en velferdstat.

Språket på Island er i nær slekt med de skandinaviske, for landet ble befolket på 8-900-tallet ved utvandring, særlig fra Norge.

Nordmenn kan godt forstå dansk og svensk uten videre. Men kommer vi til Island, får vi problemer. Vi kjenner igjen en god del ord, men uttalen og bøyningsverket er fremmed.

Bøyingssystemet i islandsk er nesten likt det vi hadde i gammelnorsk, så for den som vil lese sagaer på originalspråket eller forstå hvordan det norske språket har utviklet seg, er islandsk til god hjelp.

Islendingene bruker gjerne islandske ord i stedet for fremmede lånord, og finner ofte på  betegnelser med islandske røtter for nye begreper og oppfinnelser: ”Telefon” heter for eksempel ”sími”, et gammelt ord for ”tråd”. ”Sykkel” heter ”reiðhjól” , hjul man kan ri på.

Den islandske sagalitteraturen er et uvurderlig bidrag til den europeiske kulturarven. Den har hatt stor betydning også i norsk kulturhistorie og norsk historieskriving.

Forskergrupper

Publisert 6. des. 2010 15:14 - Sist endret 19. jan. 2016 10:44