Vi forsker på: Klinisk lingvistikk

Forskningsområdet klinisk lingvistikk studerer språket til barn og voksne med språkproblemer.

Det kan være språket til voksne som har fått problemer etter en hjerneskade, eller språket til barn som av en eller annen grunn ikke utvikler typisk språk.

Vi analyserer språket til disse gruppene ved hjelp av lingvistiske teorier og metoder. Slike analyser er av interesse både fra et teoretisk lingvistisk synspunkt og fra et klinisk synspunkt. Klinisk betyr det som har med sykdomsforståelse og behandling av sykdom å gjøre.

Analysene kan hjelpe logopeder og spesiallærere i deres arbeid med å behandle klienter med språkproblemer, slik som barn med spesifikke språkvansker, personer med afasi, alzheimerpasienter, personer med ganespalte eller personer med downs syndrom.

Les mer på sidene til Forskergruppen for klinisk lingvistikk og språktilegnelse.

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 22. nov. 2010 15:01 - Sist endret 13. apr. 2018 14:24