Vi forsker på: Lingvistikk

Lingvistikk er det vitenskapelige studiet av menneskelige språk. I Norge kalles faget også for allmenn språkvitenskap.

Vi studerer hvordan språk er bygd opp, hvordan de tilegnes og brukes, hvordan de utvikler seg, og hvordan de varierer geografisk og sosialt.

Studiet fokuserer ikke på ett bestemt språk. Vi er interessert i variasjonsbredden i verdens språk, og i prinsippet er alle språk like interessante.

Det er flere grener innen lingvistikken som klinisk lingvistikk, kognitiv lingvistikk, psykolingvistikk og sosiolingvistikk.

Vi forsker på betydning og språkbruk (semantikk og pragmatikk), grammatikk (morfologi og syntaks) og lydlære (fonetikk og fonologi), språk og samfunn, tospråklighet og flerspråklighet, og språktilegnelse og psykologiske prosesser som ligger til grunn for vår bruk av språket.

Språk spiller en viktig rolle i mange sider ved tilværelsen, og lingvistikken har en bred kontaktflate mot andre fag, som f.eks. biologi, filosofi, informatikk, pedagogikk, psykologi og sosialantropologi.

Forskergrupper

Nettverk

Norsk forening for kognitiv lingvistikk (NORKOG)

 

Publisert 18. jan. 2011 20:05 - Sist endret 19. juni 2017 11:13