Vi forsker på: Minoritetsspråk

I Norge har vi fire språk som regnes som nasjonale minoritetsspråk; disse er kvensk, romanes, romani og samisk. Samisk er også offisielt språk ved siden av norsk. I tillegg har vi nyere minoriteter med til sammen ca 200 ulike språk. Her regner vi også tegnspråk som et minoritetsspråk.

Aktuelle temaer for forskning på minoritetsspråk er flerspråklighet, situasjonen for minoritetsspråk, hvor minoritetsspråk brukes, og i hvilken grad de opprettholdes. Et godt eksempel er forskning knyttet til kvensk. Dette språket er nært beslektet med moderne finsk, og er blant våre eldste minoritetsspråk.

Et annet forskningstema er norsk språk i kontrastivt perspektiv, det vil si hvordan grammatiske trekk i norsk kontrasterer mot grammatikken i flere minoritetsspråk. Dette gir kunnskap som er direkte nyttig for lærere som underviser i norsk som andrespråk eller i morsmål for elever fra språklige minoriteter.

I forbindelse med minoritetsspråkspolitikk er rettigheter og praksis knyttet til morsmålsundervisning i skolen sentrale temaer.
 

Forskningsprosjekter

Forskergrupper 

 

Publisert 24. nov. 2010 13:25 - Sist endret 1. juni 2015 14:54