Vi forsker på: Nordisk litteratur

Innenfor nordisk litteratur forsker vi på hva romaner, dikt, drama og andre skjønnlitterære tekster kan fortelle oss om språk, fortelling og identitet, estetikk og politikk, overordnet menneskeforståelse og individuell selvforståelse.

Vi studerer også litteraturens relasjon til andre kunstformer som for eksempel film, billedkunst, teater og musikk.

Som litteraturvitere undersøker vi et verk både historisk og komparativt, og vi setter gjerne nordisk litteratur i relasjon til annen internasjonal litteratur. Våre metoder kan være kvalitative og kvantitative. Ofte handler det om å lese – nøye og mye – og alltid handler det om å skrive og bli god til å uttrykke seg som litteraturforsker.

Den nordiske litteraturens utvikling gjennom de historiske epokene; forholdet mellom det nasjonale og det globale; og relasjonen mellom fakta og fiksjon - dette er noen problemstillinger vi forsker på.

Litteraturforskning er nyttig for folk som vil arbeide innenfor skole, reklame, forlag, formidling, journalistikk og kunst.

Forskergrupper

Tekstutgivelse

 

Publisert 23. nov. 2010 16:55 - Sist endret 29. mai 2018 14:24