Vi forsker på: Retorikk

Retorikk kan enklest forstås som kunsten å overbevise andre mennesker.

I fagområdet retorikk undersøker vi hvordan mennesker uttrykker seg – muntlig, skriftlig og i ulike medier – for å vinne tilslutning hos sitt publikum. Det kan dreie seg om alt fra politikeren som holder valgkamptaler, via advokaten som forsøker å få sin klient frikjent, til den opprørte tenåringen som skriver leserbrev til lokalavisa.

Retorikkfaget har røtter helt tilbake til den greske og romerske antikken. Opp gjennom historien har fagets innsikter preget hvordan mennesker har talt og skrevet innenfor en rekke samfunnsområder, blant annet i politikken, rettsvesenet, kirken og skjønnlitteraturen. I dag er retorikk et undervisnings- og forskningsfag på læresteder verden over.

Retorikken lærer oss å kommunisere effektivt. Den lærer oss å tolke og vurdere andres uttalelser på en konstruktiv og kritisk måte. Og den lærer oss å forstå hvilken avgjørende rolle språk og tekster har i samspillet mellom mennesker.

Retorikkfaget brukes aktivt innen for eksempel politikk og kommunikasjonsbransjen.

Forskningsprosjekter

 

Publisert 28. mai 2010 15:55 - Sist endret 8. nov. 2018 09:54