Vi forsker på: Samansette tekstar

Samansette tekstar er tekstar som kombinerer fleire uttrykksmåtar, slik som skrift, fotografi eller musikk, til eitt heilskapleg uttrykk. Dette kan vere alt frå teikneseriar og nettsider til spelefilmar og operaframsyningar.

Forskinga på samansette tekstar handlar mellom anna om korleis ulike uttrykksmåtar kan spele saman for å skape meining i ein tekst, kva dei ulike media kan uttrykke, og kva som skjer med ein tekst når han blir overført frå eitt medium til eit anna.

 

Publisert 22. nov. 2010 15:33 - Sist endret 30. juni 2015 13:13