Vi forsker på: Samtaleanalyse

Innenfor forskningsfeltet samtaleanalyse studerer vi reglene for hvordan folk uttrykker seg og samhandler i ulike typer samtaler.

Noen sentrale emner er hvordan deltakerne i en samtale fordeler ordet mellom seg, hvordan de sikrer seg at de forstår hverandre og hvordan man utvikler det mellommenneskelige forholdet til samtalepartneren.

Forskeren gjør lyd- eller videoopptak av naturlige samtaler og skriver ned (transkriberer) det som blir sagt og gjort. Det kan være uformelle samtaler mellom privatpersoner eller samtaler i ulike yrkessammenhenger, slik som i klasserommet, på legekontoret eller i et avdelingsmøte. Vi kan også studere spesielle samtaleformer som er utviklet innenfor ulike medier, slik som TV-debatter, nødoppringninger eller chat.

Samtaleforskning brukes til å forstå hvordan språk ser ut i naturlige brukssituasjoner, og hvordan mennesker og institusjoner forholder seg til hverandre i praktisk samhandling. Den brukes også til å vurdere hvor godt kommunikasjonen fungerer i institusjoners muntlige kontakt med publikum og til å forbedre den.

Publisert 22. nov. 2010 15:37 - Sist endret 30. juni 2015 13:13