Reisestøtte i forbindelse med masteroppgaven

Ønsker du å reise på en konferanse, oppsøke et arkiv, reise på feltarbeid ol. i forbindelse med masteroppgaven din?

Faglige midler kan tildeles masterstudenter til relevante aktiviteter som f.eks. ekskursjoner, seminarer, deltakelse på konferanser og som støtte til feltarbeid, forutsatt at målsetningen med reisen er relevant for masteroppgaven.

Vi støtter reiser med inntil 2000,- NOK, avhengig av mengden søknader. Søknaden må inneholde informasjon om hva støtten skal brukes til, et enkelt budsjett og en begrunnelse for hvorfor reisen er relevant for masteroppgaven. Før du søker må veilederen din ha godkjent at reisen er relevant for masteroppgaven din. Støtte gis som refusjon, og kun dersom originale kvitteringer kan framvises. Refusjonsskjema fås av studiekonsulenten.

Retningslinjer for tildeling av reisestøtte

  • Reisen skal ikke være til hinder for at du gjennomfører på normert tid
  • Utgifter til transport, losji og inngangsbilletter/gebyrer til konferanser og lignende kan dekkes
  • Utgifter til kost dekkes ikke
  • Studenter kan kun motta støtte én gang i løpet av studiene
  • Reisen må finne sted i løpet av søknadsåret
  • Kun studenter på et av ILN sine masterprogrammer kan søke

Forskningskomiteen

Masterstudenter ved ILN kan også søke forskningskomiteen om inntil 5000,- NOK i støtte til feltarbeid og konferansereiser. Se retningslinjer for forskingskomiteen ved ILN for detaljer. Søknad og eventuelle spørsmål vedrørende denne sendes til forskningskomiteen@iln.uio.no.

Søknadsfrister

  • 1. mars
  • 1. oktober