Studentdemokrati

Engasjer deg i studentdemokratiet!

Studentutvalget ILN

Ved å delta i studentutvalget har du betydelig innflytelse på studentenes situasjon.

Beslutningsorganer ILN

I instituttets beslutningsorganer er det studentrepresentanter både i instituttstyret og i programrådet.

Publisert 27. okt. 2010 16:06 - Sist endret 15. jan. 2018 13:01