Studentutvalget ved ILN - våren 2007

Fra venstre Elisabeth Finsen, Eli Anne Eiesland, Klaus Johan Myrvoll, Louise With, Beate Hogsnes Søgård og Benedetta Frosini. Sarasvati Jacobsen og Hilde Bliksrud var ikke tilstedet da bildet ble tatt.

Navn Fag Telefon E-post
Benedetta Frosini ( webansvarlig ) MA-lingvistikk 99329705 benedetf@hfstud.uio.no
Signe Laake
(Rep. instituttstyret, webansvarleg)
MA-nordisk språk 90884901 signel@hfstud.uio.no
Elisabeth Finsen (rep. instituttstyret) MA, keltisk 93017729 elisabeth.finsen@chello.no
Hilde Bliksrud MA - norrøn filologi 97561253 hildeab@student.hf.uio.no
Klaus Johan Myrvoll (leder) MA-norrøn filologi 90026380 klausjon@online.no
Louise With (rep. instituttstyret) MA nordisk språk 98012477 louisw@student.hf.uio.no
Sarasvati Jacobsen MA-lingvistikk 91563080 havengel@yahoo.no
Beate Hogsnes Søgård MA nordisk språk 97562632 beatehs@student.uio.no
Eli Anne Eiesland (økonomiansvarlig) MA, lingvistikk 95902035 eliae@student.hf.uio.no

Publisert 4. juni 2010 13:48 - Sist endret 17. juni 2010 17:29