Studentutvalget ved ILN - høsten 2008

Noe du vil ta opp? Snakk med oss!

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt hvis du har noe du vil ta opp. Dette kan være alt fra belysning på lesesalen, kurstilbud, sosiale arrangementer osv. Studentutvalget ivaretar studentenes faglige og sosiale interesser. To av utvalgets medlemmer er representert i instituttstyret.

Fra venstre: Astrid M. Grov, Mirjam Berg Abrahamsen, Verónica Pájaro, Eva Kahrs (ikke alle var med ta bildet ble tatt!)

Navn Fag Telefon E-post
Verónica Pájaro
(leder, repr instituttstyret)
MA - lingvistikk 4509 0960 vpajaro@gmail.com
Eva Kahrs
( repr instituttstyret)
MA nordisk litteratur 9801 9968 eva.kahrs@gmail.com
Astrid M. Grov MA Lingvistikk   astrim_grov@hotmail.com
Mirjam Berg Abrahamsen MA nordisk språk   mirjamba@student.uio.no
Maren Haugfos
(nestleder, vara inst.styret))
MA MAS   maren_haugfos@hotmail.com

 

Publisert 4. juni 2010 13:48 - Sist endret 17. juni 2010 17:29