Studentutvalget ved ILN - høsten 2009

Noe du vil ta opp? Snakk med oss!

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt hvis du har noe du vil ta opp. Dette kan være alt fra belysning på lesesalen, kurstilbud, sosiale arrangementer osv. Studentutvalget ivaretar studentenes faglige og sosiale interesser. To av utvalgets medlemmer er representert i instituttstyret.

Fra venstre: Stig Rognes, Mirjam Berg Abramsen.

Navn

Fag E-post
Mirjam Berg Abrahamsen MA nordisk språk mirjamba@student.uio.no
Stig Rognes MA lingvistikk stigro@student.hf.uio.no
Anna Sara Romøren MA lingvistikk asromore@student.hf.uio.no
Øystein Tobias Langeland BA nordisk språk oystetla@student.hf.uio.no
Silje Mosgren MA lingvistikk siljmos@student.hf.uio.no

Publisert 4. juni 2010 13:48 - Sist endret 17. juni 2010 17:18