Studentutvalget ved ILN - Høsten 2010

Noe du vil ta opp? Snakk med oss!

Studentutvalget høsten 2010, fra venstre: Heidi Solberg Økland, Pernille Hansen, Kristin Marie Berstad, Eivor Finset Spilling og Marthe Pettersen. Elisabeth Holm var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Studentutvalget ivaretar studentenes faglige og sosiale interesser. Høsten 2010 arrangerte vi grilling ved semesterstart, juleverksted ved semesterslutt, en kveld om nordister og lingvister i arbeid og sosialt samvær på pauserommet vårt i tillegg til den tradisjonsrike markeringa for masterkandidater, som vi arrangerte sammen med instituttet.

To av utvalgets medlemmer er representert i instituttstyret, høsten 2010 er det Kristin og Pernille.

Kontakt oss!

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt hvis du har noe du vil ta opp. Dette kan være alt fra belysning på lesesalen til kurstilbud og sosiale arrangementer. Vet du om noe studentene ved instituttet burde få med seg? Send en e-post til studentutvalg@iln.uio.no.

Studentutvalgets medlemmer:

Navn  Fag E-post
Heidi Solberg Økland BA lingvistikk  heidi.idieh@live.no

Pernille Hansen

MA lingvistikk perniha@student.hf.uio.no

Kristin Marie Berstad

MA nordisk litteratur krismber@student.ilos.uio.no
Eivor Finset Spilling MA nordisk språk e.f.spilling@ibsen.uio.no

Elisabeth Holm

MA lingvistikk  elho@student.ilos.uio.no

Marthe Pettersen

 MA lektorprogrammet  marthepet@hotmail.com

 

Publisert 5. feb. 2011 02:47 - Sist endret 15. aug. 2011 17:25