English version of this page

Studentutvalget ved ILN - høsten 2015

Studentutvalget ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) består av studenter ved instituttet og velges for et halvt år av gangen. Oppgaven vår er å ivareta studentenes faglige og sosiale interesser, både gjennom arrangementer og møteplasser for studentene og ved å representere ILN-studentene.

Hvem er vi?

Studentutvalgets medlemmer høsten 2015 er:

Navn Studieretning
André Nilsson Dannevig Lingvistikk, master
Malene Bøyum Lingvistikk, master
Andrea Myklebust Huus Nordisk språk, bachelor
Joakim Tjøstheim Nordisk litteratur, bachelor
Danielle Stephan Lingvistikk, master
Ida Keihl Olsen Nordisk språk, bachelor

Hva gjør vi?

Gjennom semesteret står vi for både sosiale og faglige arrangementer. I samarbeid med instituttet arrangerer vi en tradisjonsrik kandidatmarkering hvert år, for å feire alle ILN-studenter som leverer masteroppgavene sine det året.

Dessuten taler vi ILN-studentenes sak i kontakt med instituttledelsen og andre, blant annet gjennom våre tre representanter i instituttstyret (én fast representant, og to varaer). For det meste er det medlemmene selv som bestemmer hva vi skal gjøre, men studentutvalget har også vedtekter som er vedtatt av studentene.

Det er studentutvalget som er kontaktpersoner for masterlesesalen vi deler med IAKH i 3. etasje i Niels Treshows hus. Mer informasjon om lesesalen finner du her.

Info om våre arrangementer legger vi ut her på nettsidene etterhvert, og dessuten på Facebook-gruppa for ILN-studenter. Vi legger også ut aktuelle nyheter og annet vi tror er interessant for studentene.

Ta kontakt!

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt hvis du har noe du vil ta opp. Dette kan være alt fra belysning på lesesalen til kurstilbud og sosiale arrangementer. Vet du om noe studentene ved instituttet burde få med seg? Send en e-post til studentutvalg@iln.uio.no.

Publisert 31. aug. 2016 13:46 - Sist endret 4. des. 2017 20:08