English version of this page

Studentutvalet ved ILN

Studentutvalet ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium (ILN) er samansett av studentar ved instituttet. Oppgåva vår er å ta hand om dei faglege og sosiale interessene til studentane, både gjennom arrangement og møteplassar og ved å representere ILN-studentane.

Fire studenter står på en gressplen og prater sammen

Foto: Jarli&Jordan/UiO

Kven er vi?

Medlemmene i studentutvalet H21–V22 er:

Navn Studieretning
Frida Marie Gregersen Nordisk litteratur, master

Kva gjer vi?

Gjennom semesteret står vi for både sosiale og faglege arrangement. I samarbeid med instituttet arrangerer vi kvart år ei tradisjonsrik kandidatmarkering for å feire alle ILN-studentar som leverer masteroppgåva si det året. 

Opplysningar om arrangementa våre legg vi ut på Facebook-gruppa for ILN-studentar.

Ta kontakt!

Du er hjarteleg velkomen til å ta kontakt dersom du har noko du vil ta opp.
Dette kan vere alt frå lys på lesesalen til kurstilbod og sosiale arrangement. Veit du om noko som studentane ved instituttet bør få med seg?
Send ein e-post til studentutvalg@iln.uio.no.

Publisert 4. des. 2017 19:52 - Sist endra 24. aug. 2022 13:30