Podcast

Paneldebatt fagkritisk dag 2014

Vi stilte spørsmålet "Er det viktig å skrive riktig?" Vårt fantastiske debattpanel bestående av professor emeritus Svein Lie, professor og prorektor Ruth Vatvedt Fjeld, forsker Pia Lane og professor Johan Tønnesson diskuterte behovet for normer og normaler, maktstrukturene normer avspeiler, valgfrihet, rettskrivingskompetansen til studenter og ikke minst opplæringstilbudet ILN har i rettskriving! Alexander Lykke leder diskusjonen.

I fila innledning presenteres deltakerne, og de holder en kort innledning hver om temaet. I del 2 er selve debatten. Etter hvert kommer også spørsmålene fra salen og Lykkes oppsummering. Det blir selvfølgelig ikke helt det samme uten bilde, og et par ganger brukes ppt, men podcasten er både forståelig, interessant og morsom!

Enjoy!