Tidligere studentutvalg ved ILN

Studentutvalet ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium (ILN) er samansett av studentar ved instituttet. Oppgåva vår er å ta hand om dei faglege og sosiale interessene til studentane, både gjennom arrangement og møteplassar og ved å representere ILN-studentane.

Studentutvalet ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium (ILN) er samansett av studentar ved instituttet. Oppgåva vår er å ta hand om dei faglege og sosiale interessene til studentane, både gjennom arrangement og møteplassar og ved å representere ILN-studentane.

Studentutvalget ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) består av studenter ved instituttet og velges for et halvt år av gangen. Oppgaven vår er å ivareta studentenes faglige og sosiale interesser, både gjennom arrangementer og møteplasser for studentene og ved å representere ILN-studentene.

Studentutvalget ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) består av studenter ved instituttet og velges for et halvt år av gangen. Oppgaven vår er å ivareta studentenes faglige og sosiale interesser, både gjennom arrangementer og møteplasser for studentene og ved å representere ILN-studentene.

Studentutvalget ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) består av studenter ved instituttet og velges for et halvt år av gangen. Oppgaven vår er å ivareta studentenes faglige og sosiale interesser, både gjennom arrangementer og møteplasser for studentene og ved å representere ILN-studentene.

Studentutvalget ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) består av studenter ved instituttet og velges for et halvt år av gangen. Oppgaven vår er å ivareta studentenes faglige og sosiale interesser, både gjennom arrangementer og møteplasser for studentene og ved å representere ILN-studentene.

Studentutvalet ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium (ILN) er samansett av studentar ved instituttet, og dei blir valde for eit halvt år om gongen. Oppgåva vår er å ta hand om dei faglege og sosiale interessene til studentane, både gjennom arrangement og møteplassar for studentane, og ved å representere ILN-studentane.

Studentutvalget ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) består av studenter ved instituttet og velges for et halvt år av gangen. Oppgaven vår er å ivareta studentenes faglige og sosiale interesser, både gjennom arrangementer og møteplasser for studentene og ved å representere ILN-studentene.

Studentutvalet ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium (ILN) er samansett av studentar ved instituttet, og dei blir valde for eit halvt år om gongen. Oppgåva vår er å ta hand om dei faglege og sosiale interessene til studentane, både gjennom arrangement og møteplassar for studentane, og ved å representere ILN-studentane.

Studentutvalget ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) består av studenter ved instituttet og velges for et halvt år av gangen. Oppgaven vår er å ivareta studentenes faglige og sosiale interesser, både gjennom arrangementer og møteplasser for studentene og ved å representere ILN-studentene.

Noe du vil ta opp? Kom innom møtene våre!

Våren 2006 har studentutvalget faste møter på torsdager mellom 12.15-13.15 i hele uker. Vi møtes i rom 122 PAM, og du er hjertelig velkommen dersom du har noe du ønsker å ta opp. Dette kan være alt fra belysning på lesesalen, kurstilbud, sosiale arrangementer osv. Velkommen!

Studentutvalget ivaretar studentenes faglige og sosiale interesser. To av utvalgets medlemmer er representert i instituttstyret.

Noe du vil ta opp? Snakk med oss!

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt hvis du har noe du vil ta opp. Dette kan være alt fra belysning på lesesalen, kurstilbud, sosiale arrangementer osv. Studentutvalget ivaretar studentenes faglige og sosiale interesser. To av utvalgets medlemmer er representert i instituttstyret.

Noe du vil ta opp? Snakk med oss!

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt hvis du har noe du vil ta opp. Dette kan være alt fra belysning på lesesalen, kurstilbud, sosiale arrangementer osv. Studentutvalget ivaretar studentenes faglige og sosiale interesser. To av utvalgets medlemmer er representert i instituttstyret.

Noe du vil ta opp? Snakk med oss!

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt hvis du har noe du vil ta opp. Dette kan være alt fra belysning på lesesalen, kurstilbud, sosiale arrangementer osv. Studentutvalget ivaretar studentenes faglige og sosiale interesser. To av utvalgets medlemmer er representert i instituttstyret.

Noe du vil ta opp? Snakk med oss!

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt hvis du har noe du vil ta opp. Dette kan være alt fra belysning på lesesalen, kurstilbud, sosiale arrangementer osv. Studentutvalget ivaretar studentenes faglige og sosiale interesser. To av utvalgets medlemmer er representert i instituttstyret.