Studentutvalget ved ILN - våren 2006

Noe du vil ta opp? Kom innom møtene våre!

Våren 2006 har studentutvalget faste møter på torsdager mellom 12.15-13.15 i hele uker. Vi møtes i rom 122 PAM, og du er hjertelig velkommen dersom du har noe du ønsker å ta opp. Dette kan være alt fra belysning på lesesalen, kurstilbud, sosiale arrangementer osv. Velkommen!

Studentutvalget ivaretar studentenes faglige og sosiale interesser. To av utvalgets medlemmer er representert i instituttstyret.

Fra venstre: Christian Lund, Benedetta Frosini, Siri Lader Bruhn, Ingeborg Dalby, Sarasvati Jacobsen, Signe Laake (Foto: Ram Gupta).

Navn Fag Telefon E-post

Siri Lader Bruhn (leder og repr. til instituttstyret)

MA- lingvistikk 41401036 ladbru@online.no
Ingeborg Dalby
(vararepr. til instituttstyret)
MA- lingvistikk 97112738 ingisplingis@hotmail.com
Benedetta Frosini MA-lingvistikk 99329705 benedetf@hfstud.uio.no

Christian Lund
(repr. til instituttstyret)

MA-nordisk språk 47232031 chrislu@hotmail.com
Signe Laake
(Webansvarleg)
MA-nordisk språk 90884901 signel@hfstud.uio.no
Hilde Bliksrud
(Økonomiansvarleg)
MA - norrøn filologi 97561253 hildeab@student.hf.uio.no
Klaus Johan Myrvoll MA-norrøn filologi 90026380 klausjon@online.no
Sarasvati Jacobsen BA-lingvistikk 91563080 havengel@yahoo.no
Hanna Marit Aas BA- nordisk språk 97650303 hannamarit_aas@hotmail.com

Publisert 4. juni 2010 13:48 - Sist endret 23. apr. 2020 10:51