Studentutvalget ILN - høsten 2011

Noe du vil ta opp? Snakk med oss!

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt hvis du har noe du vil ta opp. Dette kan være alt fra belysning på lesesalen til kurstilbud og sosiale arrangementer. Vet du om noe studentene ved instituttet burde få med seg? Send en e-post til studentutvalg@iln.uio.no.

Studentutvalgets medlemmer:

Navn  Ansvar i utvalget Fag
Anne-Sofie Pollestad Instituttstyret (fast) MA norsk som andrespråk
Kristine M. Stensland Instituttstyret (fast) MA nordisk språk
Anne T. Solbakken Instituttstyret (vara),
kontakt med andre utvalg
MA nordisk litteratur
Eivor Finset Spilling Instituttstyret (vara) MA nordisk språk
Ammal A. Haj Kontakt med andre utvalg Årsenhet nordisk
Sara Marie Niday Twittergeneral BA lingvistikk
Tuva Stranger   Årsenhet nordisk
Pernille Hansen Nettsider, økonomi  MA lingvistikk

 

Publisert 7. feb. 2012 14:11 - Sist endret 23. apr. 2020 10:51