Studentutvalget ILN - våren 2014

Studentutvalget ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) består av studenter ved instituttet og velges for et halvt år av gangen. Oppgaven vår er å ivareta studentenes faglige og sosiale interesser, både gjennom arrangementer og møteplasser for studentene og ved å representere ILN-studentene.

Hvem er vi?

Studentutvalgets medlemmer våren 2014 er:

Navn Studieretning
Jana Aleksic Nordisk litteratur, master
Judee Isabel I. Bjørgan Retorikk og språklig kommunikasjon, bachelor
Malene Bøyum Lingvistikk, bachelor
Ragni Vik Johnsen Nordisk språk, master
Kjersti Wictorsen Kola Nordisk språk, master
Oda Røste Odden Nordisk språk, master
Marie Samuelsen Retorikk og språklig kommunikasjon, bachelor
Eirik Tengesdal Lingvistikk, master
Aïda Leistad Thomassen Lingvistikk, master

 

Hva gjør vi?

Gjennom semesteret står vi for både sosiale og faglige arrangementer. I samarbeid med instituttet arrangerer vi en tradisjonsrik kandidatmarkering hvert år, for å feire alle ILN-studenter som leverer masteroppgavene sine det året.

Dessuten taler vi ILN-studentenes sak i kontakt med instituttledelsen og andre, blant annet gjennom våre to representanter i instituttstyret. For det meste er det medlemmene selv som bestemmer hva vi skal gjøre, men studentutvalget har også vedtekter som er vedtatt av studentene.

Det er studentutvalget som har ansvar for masterlesesalen i 1. etasje i Henrik Wergelands hus. Det innebærer blant annet at vi administrerer tildelinga av faste leseplasser og bokskap. Mer informasjon om lesesalen finner du her.

Info om våre arrangementer legger vi ut her på nettsidene etterhvert, og dessuten på Facebook-gruppa for ILN-studenter. Vi legger også ut aktuelle nyheter og annet vi tror er interessant for studentene.

Ta kontakt!

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt hvis du har noe du vil ta opp. Dette kan være alt fra belysning på lesesalen til kurstilbud og sosiale arrangementer. Vet du om noe studentene ved instituttet burde få med seg? Send en e-post til studentutvalg@iln.uio.no.

Publisert 4. des. 2017 20:01 - Sist endret 11. jan. 2019 11:15