Beredskap ved ILN

Hva gjør du ved krisehendelser?

Ved ulykker eller farlige situasjoner skal du ringe Vakt- og alarmsentralen ved UiO (døgnbemannet).

Nødnummer 228 56666

Vakt- og alarmsentralen ved UiO varsler videre i henhold til sine varslingsrutiner.

I tilfelle personskade iverksett førstehjelp og ring ambulanse 113.

Ved akutt hjerte-lunge-redning har instituttet en hjertestarter i postrommet innenfor ekspedisjonen i 5. etasje; rom 501 i Henrik Wergelands hus. Den er selvforklarende og kan ikke misbrukes.

Førstehjelpsutstyr/forbindingssaker

6. etasje HW:

 • Førstehjelpsplakat på vegg ved siden av glassdør mot trapperom/PAM

5. etasje HW:

 • Hjertestarter på vegg i postrom innenfor ekspedisjonen i rom 501
 • Førstehjelpskoffert i hylle på ekspedisjonen i rom 501
 • Førstehjelpsskap på kopirom 507
 • Førstehjelpsplakat på vegg utenfor pauserom 542

3. etasje HW:

 • Førstehjelpskoffert på møterom 346

1. etasje HW:

 • Førstehjelpsskap på masterstudentenes pauserom 110 - fjernet mens studentene bruker lesesalen på IAKH.

Etasjeansvarlige for brannvern i HW

6. etasje:

 • Kristin Hagen, rom 630 HW
 • vara: Joel J. Priestley, rom 630 HW

5. etasje:

 • Tore Fjetland Øgaard, rom 523 HW
 • vara: Nina Kulsrud, rom 514 HW

4. etasje:

 • Elisabeth Maria Neuhaus, 432 HW
 • vara: Pernille Hansen, 427 HW

3. etasje:

 • Ewa Wapinska, rom 309 HW
 • vara: Tove Nordahl Obel, rom 317 HW

2. etasje:

 • Laila Yvonne Henriksen, rom 223 HW
 • vara: Svein Henrik Nyhus, rom 235 HW

Se også:

Lokal beredskapsplan HF

Beredskapsplanen for HF beskriver tiltak for hendelser hvor det er et behov for krisehåndtering. Ledelsen ved instituttet utgjør lokal beredskapsgruppe i denne planen.

HF har en lokal beredskapsplan som også inneholder kontaktpersoner ved vårt institutt.

Denne beredskapsplanen skal være en beskrivelse av ansvar, organisering og oppgaver for situasjoner som krever ekstraordinære tiltak for å unngå eller begrense skadevirkninger for mennesker, miljø, materielle verdier samt enhetens og UiO’s omdømme.

Planen inneholder prosedyrer og tiltakskort for ulike situasjoner og hendelser slik at man effektivt kan prioritere og iverksette tiltak.

Publisert 8. sep. 2015 17:30 - Sist endret 10. nov. 2015 11:18