Enhet for digital dokumentasjon (EDD)

EDD tilbyr sin kompetanse i utvikling og gjennomføring av løsninger for prosjekter innenfor digital humaniora. Stikkord er datamodellering, ontologier, tekstkoding, edisjonsfilologi, tekskorpus, tekstarkiv, kartløsninger, multimediedatabaser og løsninger for leksikologi/leksikografi og navnegransking.

Enhet for digital dokumentasjon (EDD) har jobbet med digital humaniora siden 1991 og har utviklet en lang rekke omfattende informasjonssystemer for forskningsdata. Blant annet er universitetsmuseenes databaser og Riksantikvarens kulturminnedatabase basert på arbeid gjort ved EDD. Det samme gjelder de store kunst- og kulturhistoriske fotodatabasene ved UiO. I EDDs fotodatabaser er det nå mer enn 3,2 millioner bilder.

I tillegg til kulturhistorie har EDD erfaring med å utvikle tekstkorpus, tekstarkiv, leksikalske databaser, tekstkorpus og digital infrastruktur for ordboksredigering. EDD har utviklet Nynorsk tekstkorpus (100 millioner ord)  i samarbeid med prosjektet Norsk Ordbok 2014. Den resterende Infrastrukturen for Norsk Ordbok 2014 er også. utviklet av EDD. Vi har også mer enn 20 års erfaring med morsmålsdokumentsjon i det sørlige Afrika (Mosambik og Zimbabwe).

EDD har jobbet med prosjekter for edisjonsfilologi og tekstkoding og har stått for utviklingen av den elektroniske utgaven av Henrik Ibsens skrifter og en rekke middelaldertekster.

EDD deltar i en rekke internasjonale prosjekter som videreutviklingen av TEI (Text Encoding Initative) og begrepsmodeller (ontologier) for kulturarv og biblioteksektoren.

EDD kan tilby sin kompetanse i utvikling og gjennomføring av løsninger for prosjekter innenfor digital humaniora. Stikkord er datamodellering (ontologier), edisjonsfilologi, tekstkoding, tekstarkiv,edisjonsfilologi, kartløsninger, multimediedatabaser og løsninger for leksikologi/leksikografi og navnegransking.

Nedenfor er listet noen av de sentrale ressursene vi har lagd. En mer uttømmende liste finnes under «Tjenester og verktøy».

Kontakt

Besøksadresse
Henrik Wergelands hus, 3. etasje

Postadresse
Postboks 1123 Blindern
N-0317 Oslo

E-post edd-kontakt@iln.uio.no

Alle tilsatte ved EDD