Om EDD

 EDD sine viktigaste oppgåver:

• å utvikle databasar for publikum

• å utvikle databasar for det humanistiske fagmiljøet ved UiO 

• å sørgje for at fagmiljøa har tilgang på fleire andre databasar via vår spesialutvikla programvare.

EDD har erfaring med å lage databasar innan leksikografi, korpuslingvistikk, namnegransking, historiske dokumentarkiv, arkeologiske og kulturhistoriske samlingar, og foto.  

EDD vart oppretta for å vedlikehalde og vidareutvikle databasane og dei elektroniske samlingane frå Dokumentasjonsprosjektet (1992-1997). Eininga har også teke på seg å gjennomføre større prosjekt utanfor Universitetet i Oslo, det største er Museumsprosjektet (1998-2006).

I 2008 ble EDD innlemma i Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Publisert 17. juni 2010 22:22 - Sist endret 11. nov. 2021 12:25