Arkiv for instituttstyret ILN

Tidligere styrer ved ILN og styremøter ved de nedlagte instituttene ILF og INL.

Tidligere instituttstyrer ved ILN

ILF og INL før 2005

Innkallinger og protokoller fra instituttstyrene til de gamle instituttene ILF og INL (begge opphørte 31.12.2004):
Styremøter - Institutt for lingvistiske fag (ILF)
Styre og stell - Institutt for nordistikk og litteraturvitskap (INL)

Publisert 5. sep. 2008 05:51 - Sist endret 15. des. 2020 11:02