Innkalling til instituttstyremøte 1/2004

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret,
økonomikonsulenten, studiekonsulentene,
arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret


Vår referanse KW, 28.1.04

Det innkalles med dette til instituttstyremøte mandag 2. februar kl. 12.15 – 14.00 på HW 536.

Saksliste:

 • Sak 1/1/2004:
  • Godkjenning av innkalling og sakliste
 • Sak 2/1/2004:
  • Godkjenning av referat fra instituttstyremøte 8/2003
  • Det er kommet en merknad til utsendt referat: Det er ønskelig at dokumenter
   som blir endret på styremøtet gjøres tilgjengelig for styret.
 • Sak 3/1/2004: Orienteringssaker
  • Referat fra programstyremøtet i Språkprogrammet 28. januar
  • Årsregnskap for 2004
 • Sak 4/1/2004: Årsplan med budsjett for 2004
  • årsplan med budsjett, datert 28.1.04
   Forslag til vedtak:
  • Årsplan med budsjett for 2004 vedtas med de endringar som kom fram i møtet
 • Sak 5/1/2004:
  • Stillingsbetenkning – førsteamanuensis stilling tolking i offentlig sektor
  • Forslag til stillingsbetenkning fra instituttleder, datert 26.01.04
   Forslag til vedtak:
  • Stilling som førsteamanuensis i tolking i offentlig sektor lyses ut på bakgrunn av vedtatte stillingsbetenkning.
 • Sak 6/1/2004:
  • Stillingsbetenkning – prof 2 irsk
  • Forslag til stillingsbetenkning fra instituttleder, dater t26.01.04
   Forslag til vedtak:
  • Stilling som prof. 2 i irsk lyses ut på bakgrunn av vedtatte stillingsbetenkning.
 • Sak 7/1/2004 Evt.

 

Hanne Gram Simonsen
Instituttleder Kari Winquist
Adm.leder


Medlemmer som ikke kan møte, må selv innkalle varamedlem.
Vedlegg

 

Publisert 5. sep. 2008 05:41 - Sist endret 14. apr. 2011 14:51