Innkalling til instituttstyremøte 2/2004

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret,
økonomikonsulenten, studiekonsulentene,
arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret


Vår referanse KW, 5.5.04

Det innkalles med dette til instituttstyremøte mandag 10. mai kl. 12.15 – 14.00 på HW 536.

Saksliste:

 • Sak 1/2/2004:
  • Godkjenning av innkalling og sakliste
 • Sak 2/2/2004:
  • Godkjenning av referat fra instituttstyremøte 1/2/2004
   - Det har ikke kommet merknader til referatet.
 • Sak 3/2/2004: Orienteringssaker
  • Referat fra styringsdialog med fakultetet
  • Referat fra programstyremøter i Språkprogrammet 31.3.04 og 5.5.04
  • Orientering om organisasjonsendringen på HF
 • Sak 4/2/2004 Drøftingssak
  • Fagutvalget ønsker å ta opp viktigheten av evaluering av kurs. Drøfing av mulige forenklinger
 • Sak 5/2/2004: Rammer for forskningstermin/termin til faglig utvikling 2005
  • Informasjon om antall søkere og videre behandling av disse. Diskusjon og fastsettelse av rammer for kommende år.

   Forslag til vedtak:

   Instituttstyret ber om at instituttledelsen innvilger inntil 5 årsverk til forskningstermin/termin til faglig utvikling. De som innvilges slik termin må innfri de faglige kravene som gjelder, samt at undervisningsforpliktelsene innenfor fagområdet må være dekket.
 • Sak 6/2/2004 Retningslinjer for opptak av studenter til norskkurs
  • betalingskurs
  • notat fra administrasjonen med forslag til retningslinjer

   Forslag til vedtak:

   Retningslinjer for opptak til norskkurs vedtas slik de er foreslått

  Se lenke til vedlegg nederst

 • Sak 7/2/2004 Rammer for formidlingspris
  • notat fra instituttledelsen med forslag til rammer for formidlingspris

   Forslag til vedtak:

   Retningslinjer for tildeling av formidlingsprisen ved ILF vedtas med de endringer som framkom i møtet.

  Se lenke til vedlegg nederst

 • Sak 8/2/2004 Evt

 

Hanne Gram Simonsen
Instituttleder Kari Winquist
Adm.leder

Medlemmer som ikke kan møte, må selv innkalle varamedlem.
Vedlegg

Publisert 5. sep. 2008 05:41 - Sist endret 14. apr. 2011 14:51