Innkalling til ekstraordinært instituttstyremøte 3/2004

Vår referanse KW,1.6.04

Det innkalles med dette til instituttstyremøte onsdag 2. juni kl. 10.00 – 11.00 på HW 536.

Saksliste:

 • Sak 1/3/2004:Godkjenning av innkalling og sakliste
 • Sak 2/3/2004: Godkjenning av referat fra instituttstyremøte 2/2/2004
  • Det har ikke kommet merknader til referatet.
 • Sak 3/3/2004: ILFs høringsuttalelse vedrørende omorganiseringen på HF-fakultetet. -
  • notat fra instituttledelsen datert 1.6.04

   Forslag til vedtak:
  • ILFs høringsuttalelse vedtas med de endringer som framkom i møtet.
 • Sak 4/3/2004 Evt

 

Hanne Gram Simonsen

Instituttleder Kari Winquist

Adm.leder

Medlemmer som ikke kan møte, må selv innkalle varamedlem.

Vedlegg

Publisert 5. sep. 2008 05:41 - Sist endret 14. apr. 2011 14:52