Innkalling til instituttstyremøte 4/2004

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret, økonomikonsulenten, studiekonsulentene, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret

Vår referanse KW,16.6.04

Det innkalles med dette til instituttstyremøte mandag 21. juni kl. 12.15 – 14.00 på HW 536.

Møtet innledes med lunsj.

Saksliste:

 • Sak 1/4/2004:Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Sak 2/4/2004: Godkjenning av referat fra instituttstyremøte 3/2004
  • Det har ikke kommet merknader til referatet.
 • Sak 3/4/2004: ILF tjenester
  • Notat fra administrasjonen med rapport om virksomheten i ILF tjenester
  • Økonomisk oversikt

   Forslag til vedtak:
  • Instituttstyret ber ledelsen ved ILF lage en plan for ILF tjenester. Planen skal spesifisere satsingsområder, økonomiske mål, retningslinjer for drift ILF tjenester videreføres i sin nåværende form fram til 31.12.04.
 • Sak 4/4/2004 Budsjettrevisjon 2004
  • notat fra administrasjonen

   Forslag til vedtak:
  • Budsjettet vedtas med de endringer som framkom i møtet.
 • Sak 4/5/2004 Evt

 

 

Hanne Gram Simonsen

Instituttleder Kari Winquist

Adm.leder

Medlemmer som ikke kan møte, må selv innkalle varamedlem.

Vedlegg

Publisert 5. sep. 2008 05:41 - Sist endret 14. apr. 2011 14:52