Innkalling til instituttstyremøte 5/2004

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret, økonomikonsulenten, studiekonsulentene, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret

Vår referanse KW, 4.11.04

Det innkalles med dette til instituttstyremøte mandag 8. november kl. 12.15 – 14.00 på HW 536.

Saksliste:

 • Sak 1/5/2004:Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Sak 2/5/2004: Godkjenning av referat fra instituttstyremøte 4/2004
  • Det har ikke kommet merknader til referatet.
 • Sak 3/5/2004: Orienteringssaker
  • Ny organisasjon pr. 1.1.05 – hvordan valget skal gjennomføres
  • Referat fra møter i Språkprogrammet
  • Planrammer for 2005 – innsparingstiltak ved HF-fakultetet
 • Sak 4/5/2004 ILF tjenester
  • Notat fra administrasjonen med plan for virksomheten i ILF tjenester
  • Økonomisk oversikt

   Forslag til vedtak:

   Instituttet viderefører ILF tjenester i sin nåværende form. ILF tjenester skal satse på kjente områder i henhold til Plan for ILF tjenester samtidig som INL implementeres i virksomheten.
 • Sak 5/5/2004 Innstilling førsteamanuensis tolking – Unntatt offentlighet i hht. §6 pkt.4
  • Utlysingstekst
  • Uttalelse fra sakkyndig komité
  • Innstilling fra intervjugruppen

   Forslag til vedtak:

   Styret godkjenner innstillingen og oversender den til fakultetet for tilsetting.
 • Sak 6/5/2004 Evt

 

Hanne Gram Simonsen

Instituttleder Kari Winquist

Adm.leder

Medlemmer som ikke kan møte, må selv innkalle varamedlem.

Vedlegg

Publisert 5. sep. 2008 05:41 - Sist endret 14. apr. 2011 14:52