Referat fra instituttstyremøte 1/2004

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret,

økonomikonsulenten, studiekonsulentene,

arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret

Vår referanse KW

3. februar 04

Mandag 2.2.2004

TIL STEDE:

Bestyrer:

Hanne Gram Simonsen

Andre representanter for det faste vitenskapelige personalet:

Kristian Emil Kristoffersen

Kåre Andersen

Janne Bondi Johannessen

Kirsti Mac Donald

Representant for det åremålstilsatte vitenskapelige personalet:

Arne M. Lindstad

Representant for det administrative og tekniske personalet:

Lise Bakke Brøndbo

Representant for studentene:

Ingen møtte

Fra administrasjonen:

Martin P. Heitmann (økonomikonsulent)

Kari Winquist (sekretær)


 

Hanne Gram Simonsen

Instituttleder Kari Winquist

Adm.leder

Frist for merknader er 1.mars 04