Referat fra instituttstyremøte 3/2004 - Onsdag 2.6.2004

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret,

økonomikonsulenten, studiekonsulentene,

arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret

Vår referanse KW

3. juni 04

TIL STEDE:

Bestyrer:

 • Hanne Gram Simonsen

Andre representanter for det faste vitenskapelige personalet:

 • Kristian Emil Kristoffersen
 • Kåre Andersen
 • Anne Golden
 • Kirsti Mac Donald

Representant for det åremålstilsatte vitenskapelige personalet:

 • Pia Lane

Representant for det administrative og tekniske personalet:

 • Martin P. Heitmann

Representant for studentene:

 • Hanna Andersen
 • Anders Vaa

Fra administrasjonen:

 • Kari Winquist (sekretær)

 • Sak 1/3/2004:Godkjenning av innkalling og sakliste
  • Innkalling og saksliste ble godkjent.
  • Det var ingen saker under eventuelt.
 • Sak 2/3/2004: Godkjenning av referat fra instituttstyremøte 1/2/2004
  • Det har ikke kommet merknader til referatet.
 • Sak 3/3/2004: ILFs høringsuttalelse vedrørende omorganiseringen på HF-fakultetet.
  • - notat fra instituttledelsen datert 1.6.04

   Vedtak:
  • ILFs høringsuttalelse ble vedtatt med de endringer som framkom i møtet.

 

Hanne Gram Simonsen

Instituttleder Kari Winquist

Adm.leder

Merknader til referatet må leveres innen 15.juni

Publisert 5. sep. 2008 05:41 - Sist endret 14. apr. 2011 14:54