Innkalling til instituttstyrem�te 5/2000

Til instituttstyrets medlemmer og varamedlemmer, �konomikonsulenten, studiekonsulentane, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret
 

V�r referanse KW
7. august 2000

Det blir med dette kalla inn til instituttstyrem�te m�ndag 14. august kl. 14.00 p� HW 526

Sakliste:

Sak 1/5/2000: Mj�sutvalet - instituttets kommentarar.

Notat fr� styraren

Hanne Gram Simonsen
Kari Winquist

Medlemmer som ikkje kan m�te, m� sj�lv innkalle varamedlem.