Referat fr� ekstraordin�rt instituttstyrem�te 5/2000

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret, �konomikonsulenten, studiekonsulentane, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret
V�r referanse KW 20. juni 2000
M�ndag 14.08.2000

TIL STADES:

Instituttstyrar:

Ingeborg Kongslien

Andre representantar for det faste vitskaplege personalet:

Hanne Gram Simonsen
Inger Moen
Asbj�rn Br�ndeland
Tone Gedde

Representant for det �rem�lstilsette vitskaplege personalet:

Mari Myksvoll

Representant for det administrative og tekniske personalet:

Erik Krogstad

Representant for studentane:

Janne von Koss Torkildsen Kristian Jess

Sekret�r:

Kari Winquist

Sak 1/5/2000: Mj�sutvalet - instituttets kommentarar.

Vedtak:
H�ringa vart vedtatt med dei endringane som kom fram i m�tet

Ingeborg Kongslien
Kari Winquist