For ansatte: ILFacta | Styret: Innkallinger og protokoller | Kokebok for fagansvarlige | Sosialt

Innkalling til instituttstyremøte 1/2003

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret, økonomikonsulenten, studiekonsulentene, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret
Vår referanse KW
24.januar 2003

Det innkalles med dette til instituttstyremøte torsdag 30. januar kl. 11.15 - 12.00 på bestyrers kontor HW 526

Saksliste:

Sak 1/1/2003: Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 2/1/2003: Godkjenning av referat fra instituttstyremøte 5/2002

Det er ikke kommet merknader til utsendt referat.

Sak 3/1/2003: Orienteringssaker

Referat fra UiOs ledersamling 27-28. januar
Referat fra Fakultetsstyremøte 29. januar


Ingeborg Kongslien, Styrar
Nina Kulsrud, Fung. Kontorsjef

Medlemmer som ikkje kan møte, må sjølve innkalle varamedlem.