Innkalling til Instituttstyremøte 3/2003

 

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret, økonomikonsulenten, studiekonsulentene, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret


Vår referanse KW
8. mai 2003

Det innkalles med dette til instituttstyremøte mandag 12. mai kl. 12.15 – 14.00 på HW 536

Sakliste:

Drøftingssaker

 • Sak 1/3/2003:
  • Godkjenning av innkalling og sakliste
 • Sak 2/3/2003:
  • Godkjenning av referat fra instituttstyremøte 2/2/2003
  • Det er ikke kommet merknader til utsendt referat.
 • Sak 3/3/2003: Orienteringssaker
  • Referat fra instituttets styringsdialog med dekanatet – referat vedlagt
  • Referat fra Fakultetsstyremøte 5. mars, se http://www.hf.uio.no/hf-sekr/fak- styr/2003/fs-protok-300403.html
  • Referat fra programstyremøtene i Språkprogrammet
  • ILFs høringsuttalelse vedrørende:
   • Forskning med tellekanter - vedlagt
   • Universitetets beslutningskapasitet og ledelse – ILFs høringsuttalelse er vedlagt, se også http://www.hf.uio.no/hf-sekr/fak-styr/2003/fs-protok-300403.html
   • Regnskapsrapport pr. 31.mars 03 - ettersendes
 • Sak 4/3/2003 Fagansvarlige ved ILF
  • Notat fra kontorsjef datert 7. mai 03
   Forslag til vedtak:
   • Lingvistikk/retorikk/irsk 100 arbeidstimer (tilsvarer ca. 1 undervisningstime pr. uke)
   • Norskkursene/Norsk i utlandet 170 timer (tilsvarer ca. 2 undervisningstimer pr. uke)
   • Norsk 2. språk, 200 arbeidstimer i oppstarten, H03+V04, deretter 100 tolking/oversettelse (tilsvarer ca. 2 undervisningstimer pr. uke, deretter 1)
   • SLI 50 arbeidstimer (tilsvarer ½ undervisningstime pr. uke)
  • Fagansvarlige bes føre en oversikt over hvilke oppgaver de utfører. I henhold til ILFs strategi og handlingsplan skal det til enhver tid gjøres en vurdering om hvorvidt enkelt av oppgavene de fagansvarlige utfører kan overføres til administrasjonen.
 • Sak 5/3/2003 ILF tjenester - videreføring
  • Notat fra konsulenten ved ILF tjeneste (regnskapsrapport ettersendes)
   Forslag til vedtak:
   • ILF tjenester søkes videreført som eksternt prosjekt fra til 30.6.04
 • Sak 6/3/2003 Ressursvurderinger
  • Notat fra økonomikonsulent/kontorsjef (ettersendes)
 • Sak 7/3/2003 Forskningsgrupper – hvordan videreføre disse
  • Saken drøftes i lys av ”Forskning med tellekanter” og ILFs lunsjmøte
 • Sak 8/3/2003 Humanioradagene
  • Eventuelle forslag til tema drøftes.
 • Sak 9/3/2003 Evt.

 

 

Hanne Gram Simonsen
Bestyrer Kari Winquist
Kontorsjef

 

Medlemmer som ikke kan møte, må selv innkalle varamedlem.
Vedlegg

 

Publisert 5. sep. 2008 05:38 - Sist endret 14. apr. 2011 15:08