Innkalling til Instituttstyremøte 5/2003

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret,
ø konomikonsulenten, studiekonsulentene,
arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret


Vår referanse KW 11.9.03

Det innkalles med dette til instituttstyremøte mandag 15. september kl. 12.15 - 13.30 på HW 536

Sakliste:

 • Sak 1/5/2003:
  • Godkjenning av innkalling og sakliste
 • Sak 2/5/2003:
  • Godkjenning av referat fra instituttstyremøte 4/2003
   - Det er ikke kommet merknader til utsendt referat.
 • Sak 3/5/2003: Orienteringssaker
  • egnskapsrapport pr. 31.7.03 - vedlagt
  • Budsjettforslag 2004 - vedlagt
  • Referat fra Fakultetsstyremøte 3.september.
  • Forskning med tellekanter - høringsfrist utsatt til 1.12.03 (sendes som epost)
  • Studenttallene for ILF høsten 03
  • TOLK 2004
  • Funksjonsbeskrivelse for fagansvarlige ved ILF - vedlagt
 • MØTET LUKKES
 • Sak 4/5/2003
  • Klage på tildeling av forskningstermin
   - Klage fra Helene Uri, datert 24.7.03
   - Notat fra bestyrer, datert 28.8.03
 • Forslag til vedtak:
  • Innstilling fra bestyrer vedtas.
 • Sak 5/5/2003 Evt.

 

Hanne Gram Simonsen
Bestyrer Kari Winquist
Kontorsjef


Medlemmer som ikke kan møte, må selv innkalle varamedlem.

 

 

Publisert 5. sep. 2008 05:38 - Sist endret 10. nov. 2011 18:51