Innkalling til instituttstyremøte 6/2003

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret,
økonomikonsulenten, studiekonsulentene,
arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret


Vår referanse KW 13.10.03

Det innkalles med dette til instituttstyremøte mandag 20. oktober kl. 12.15 – 13.00 på HW 536


Saksliste:

 • Sak 1/6/2003:
  • Godkjenning av innkalling og sakliste
 • Sak 2/6/2003:
  • Godkjenning av referat fra instituttstyremøte 5/2003
  • Det er ikke kommet merknader til utsendt referat.
 • Sak 3/6/2003:Drøftingssak
  • Ny fakultetsstruktur ved HF – vedlagt notat fra B. Rogan 2.10.03
  • Det vil også bli informert om dette notatet i lunsjmøte på fredag 17.oktober samt at det skal være allmøte med fakultetsledelsen torsdag 23.10.
 • Sak 4/6/2003 Evt.

 

Hanne Gram Simonsen
Bestyrer Kari Winquist
Kontorsjef


Medlemmer som ikke kan møte, må selv innkalle varamedlem.

Publisert 5. sep. 2008 05:38 - Sist endret 14. apr. 2011 15:08