Innkalling til instituttstyremøte 7/2003

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret,
økonomikonsulenten, studiekonsulentene,
arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret


Vår referanse KW 10.11.03

Det innkalles med dette til instituttstyremøte mandag 17. november kl. 12.15 – 13.00 på HW 536.

Møtet blir lukket etter referatet fra Studiestyret.
Sakspapirene er konfidensielle.

Saksliste:

 • Sak 1/7/2003:
  • Godkjenning av innkalling og sakliste
 • Sak 2/7/2003:
  • Godkjenning av referat fra instituttstyremøte 6/2003
  • Det er ikke kommet merknader til utsendt referat.
 • Sak 3/7/2003: Orienteringssaker
  • Referat fra fakultetsstyremøte 12. november http://www.hf.uio.no/hf-sekr/fak-styr/
  • Referat fra programstyremøter i Språkprogrammet i høst
  • Orientering om saker som ILF har fremmet for Studiestyret http://www.hf.uio.no/fakultetet/studiestyret/
  • Sak unntatt fra offentlighet.
 • Sak 4/7/2003 Evt.

 

Hanne Gram Simonsen
Bestyrer Kari Winquist
Kontorsjef

Medlemmer som ikke kan møte, må selv innkalle varamedlem.
Vedlegg

Publisert 5. sep. 2008 05:38 - Sist endret 14. apr. 2011 15:08