Innkalling til instituttstyremøte 8/2003

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret,
økonomikonsulenten, studiekonsulentene,
arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret


Vår referanse KW, 9.12.03

Det innkalles med dette til instituttstyremøte mandag 15. desember kl. 12.15 – 13.00 på HW 536

Saksliste:

Forslag til vedtak:
ILF tjenester videreføres fram til 30.6.04. Det skal framlegges en evalueringsrapport for styret senest 1.juni 04

 

 • Sak 1/8/2003:
  • Godkjenning av innkalling og sakliste
 • Sak 2/8/2003:
  • Godkjenning av referat fra instituttstyremøte 7/2003
  • Det er ikke kommet merknader til utsendt referat.
 • Sak 3/8/2003: Orienteringssaker
  • Referat fra fakultetsstyremøte 10. desember
  • Referat fra programstyremøtet i Språkprogrammet 26. november
 • Sak 4/8/2003: Revidert administrasjonsreglement for ILF
  • revidert administrasjonsreglement for ILF
  • notat fra bestyrer/kontorsjef, datert 9.12.03

  Forslag til vedtak:
  Revidert administrasjonsreglement vedtas som foreslått
 • Sak 5/8/2003: Utfyllende retningslinjer for forskningstermin/termin til faglig utvikling
  • Notat fra kontorsjef, datert 9.12.03

  Forslag til vedtak:
  ILFs utfyllende retningslinjer for forskningstermin/termin til faglig utvikling vedtas som foreslått.
 • Sak 6/8/2003: Forslag til nye stillinger i forbindelse med kvalitetsreformen
  • Notat fra bestyrer vedrørende søknad til fakultetet om nye stillinger ved ILF - ettersendes

  Forslag til vedtak:
  Bestyrers forslag til opprettelse av nye stillinger oversendes fakultetet
 • Sak 7/8/2003: Fortsatt videreføring av ILF tjenester
  • Notat fra kontorsjef, datert 9.12.03
 • Sak 8/8/2003 Evt
 • .

Hanne Gram Simonsen
Bestyrer Kari Winquist
Kontorsjef


Medlemmer som ikke kan møte, må selv innkalle varamedlem.
Vedlegg

Publisert 5. sep. 2008 05:38 - Sist endret 14. apr. 2011 15:10