Referat fra Instituttstyremøte 8/2003

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret, økonomikonsulenten, studiekonsulentene, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret

Vår referanse KW

16. desember 03

Mandag 15.12. 2003

TIL STEDE:

Bestyrer:

Hanne Gram Simonsen

Andre representanter for det faste vitenskapelige personalet:

Kristian Emil Kristoffersen

Kåre Andersen

Anne Golden

Kirsti Mac Donald

Representant for det åremålstilsatte vitenskapelige personalet:

Pia Lane

Representant for det administrative og tekniske personalet:

Lise Bakke Brøndbo

Representant for studentene:

Ingen møtte

Fra administrasjonen:

Kari Winquist (sekretær)

 • Sak 1/8/2003: Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Innkalling og saksliste ble godkjent. Det var en sak under evt.
 • Sak 2/8/2003: Godkjenning av referat fra instituttstyremøte 7/2003
  • Det var ingen merknader til referatet
 • Sak 3/8/2003: Orienteringssaker
  • Instituttbestyrer referat fra fakultetsstyremøte 10. desember
  • Visebestyrer referat fra programstyremøtet i Språkprogrammet 26. november
 • Sak 4/8/2003: Revidert administrasjonsreglement for ILF
  • revidert administrasjonsreglement for ILF
  • notat fra bestyrer/kontorsjef, datert 9.12.03

   Vedtak:
   Revidert administrasjonsreglement vedtas som foreslått
 • Sak 5/8/2003: Utfyllende retningslinjer for forskningstermin/termin til faglig utvikling
  • Notat fra kontorsjef, datert 9.12.03

   Vedtak:
   ILFs utfyllende retningslinjer for forskningstermin/termin til faglig utvikling vedtas med de endringer som kom fram i møtet.
 • Sak 6/8/2003: Forslag til nye stillinger i forbindelse med kvalitetsreformen
  • Notat fra bestyrer vedrørende søknad til fakultetet om nye stillinger ved ILF - ettersendes

   Vedtak:
   Bestyrers forslag til opprettelse av nye stillinger oversendes fakultetet
 • Sak 7/8/2003: Fortsatt videreføring av ILF tjenester
  • Notat fra kontorsjef, datert 9.12.03

   Vedtak:
   ILF tjenester videreføres fram til 30.6.04. Det skal framlegges en evalueringsrapport for styret senest 1.juni 04
 • Sak 8/8/2003 Forskningstermin Tore Langholm
  • Da det viser seg at det er få oppmeldte studenter til de emnene Tore Langholm skulle hatt i vårsemesteret 04 tildeles han likevel forskningstermin.
  • Han oppfyller de øvrige kravene til å få tildelt termin.

   Vedtak:
   Tore Langholm tildeles forskningstermin for V04

 

Hanne Gram Simonsen

Bestyrer Kari Winquist

Kontorsjef

Frist for merknader er 2. januar 04

 

Publisert 5. sep. 2008 05:39 - Sist endret 10. nov. 2011 19:06