Styre og stell ved INL

Styremøter, reglement og andre dokumenter fra Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap. Instituttet opphørte 31.12.2004.

Instituttstyret

Styremedlemmer

Referat frå styremøte i 2004:

09.02.


Referat frå styremøte i 2003:

27.01 - 10.03. - 07.04. - 26.05. - 25.08. - 24.11.


Referat frå styremøte i 2002:

14.01. - 04.03. - 15.04. - 03.06. - 02.09. - 14.10. - 21.10.02 - 02.12.


Referat frå styremøte i 2001:
29.01. - 05.03. -
02.04. - 28.05.
27.08. - 08.10. - 26.11.

Årsplan for 2002
Årsrapport for 2001(pdf-format)


Lokalt regelverk
Reglement for INL
Reglar for reisestønad
Reglar for trykkestønad

Administrativt arkiv
(referat, eldre årsplanar og
årsrapportar m.m.)

Arkiv studiehandbøker/F-katalogar

Publisert 5. sep. 2008 05:54 - Sist endret 10. feb. 2015 10:17