styrereferat INL 21.10.02

Referat fra konstituerende møte i instituttstyret valgt for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2006

Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap

Etter at de forskjellige gruppene hadde valgt sine representanter, jf. vedlagte liste, ble valgforsamlingen innkalt til konstituerende styremøte 21. oktober 2002.

Til stede:

Fast vitenskapelig personale

Ruth Vatvedt Fjeld

Jorunn Hareide

Botolv Helleland

Ragnhild Reinton

Hans H. Skei

Arne Torp

Dagfinn Worren

Åremålstilsatte

Hanne Lauvstad

KA-tilsatte

Sigrid Nesje

Mons Thyness

Studentrepresentanter

Ingunn Wetterstad (nordisk)

Janne Gro Rygg (allmenn litteratur)

Ola Uvaas (allmenn litteratur)

Ordstyrer: Jorunn Hareide

Referent: Ellen Wingerei

Innkalling og sakliste ble godkjent uten merknader.

Valg av instituttstyrer

Jorunn Hareide foreslo Hans H. Skei. Med akklamasjon ble Hans H. Skei valgt til instituttstyrer for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2006.

Valg av varastyrer

Hans H. Skei foreslo Per Thomas Andersen. Med akklamasjon ble Per Thomas Andersen valgt til varastyrer for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2006.

Møtedatoer våren 2003

Første styremøte blir mandag 27. januar. Plan for resten av semesteret legges på første møte.

Eventuelt

Ingen saker var meldt.

Vedlegg: Liste over styremedlemmer

Publisert 5. sep. 2008 05:58 - Sist endret 18. juni 2010 14:48